Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
first line: Hoe luyde riep die siel tot God van binnen / Och Heer almachtich Vader goet all songs with this text 
text norm: Hoe luid riep de ziel Tot God van binnen (10 songs & extra informatie)
no. of stanzas: 12
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: dialooglied (geestelijk)
keyword: ziel <-> lichaam / inkeer
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Op die selve wijseHoe luid zong de leraar op de tinnen (81 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
5a 4B 3a 4C 4C 3a
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Dialoog tekstintern aangegeven in strofen 1-3, daarna met clauskoppen aangegeven (maar gezien strofeschema en concordanties zouden deze wel gezongen moeten worden).
record ID: 24394

source:

siglum:Costerius OHB1590 ([1590?])
title:Het oudt Huysken van Bethleem, met vele schoone Leyssenen, Lofsanghen ende andere [...]
page: p117 (song number 68)
copy used: Gent Ongeschoeide Karmelieten Bibliotheek en Provinciaal Archief: MTE 7 COST
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren