Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Boerdelijck geck compt al singende
first line: Het sou een meijsgen gaen om wijn / tsavonts inder manenschijn / het viel het viel, het brack sijn kannekijn all songs with this text 
text norm: Het zou een meisje gaan om wijn Des avonds in de maneschijnB (1 song)
no. of stanzas: 1
music: without musical notation
genre: verhalend lied / toneellied (wereldlijk)
keyword: Maas / wijn / meisje / kannetje
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Het zou een meisje gaan om wijn (22 songs)

stanza form:
.     .=+.=+.  .=+.
4A 4A 1B 1B 3A 1B 2c
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Lied gezongen in 'Een Cluijt van vier parsonages', midden, door 'Boerdelijck geck'. Opmerkelijk: Ook in onderhavig lied wordt een 'kanneken' genoemd.
record ID: 25149

source:

siglum:HsTrouG (1600)
title:Trou moet blijcken. Boek G
page: f126v (song number 12)
copy used: Haarlem, Trou moet blijcken, boek G (in facsimile)
edition:Hüsken 1997, f126v