Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Clock, Leendert
title: Het C xvij. Liedeken
first line: Hem zy alleen lof, prijs en eer / Van ons hier te samen ghegheven all songs with this text 
text norm: Hem zij alleen lof prijs en eer Van ons hier tezamen gegeven (2 songs)
no. of stanzas: 11
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied / loflied / gebedslied / acrostichon (geestelijk)
keyword: Hemme Janszoon
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Wy moeten al in een ander landtIn Oostenrijk daar staat een huis (56 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
4A 4b 4A 4b 4C 5C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Bijbelse marginalia. Acrostichon: HEMME IANSSOON. Strofeschema wijkt af van het gangbare bij deze norm. Voor de melodienorm, zie Clock VhSNL1593 073.
record ID: 25649

source:

siglum:Clock VhSNL1598 (1598)
title:Veelderhande Schriftuerlicke Nieuwe Liedekens, Vermaninghen, Leeringhen, Ghebeden [...]
page: p261 (song number 116)
copy used: Gent UB: Res 812
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren