Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Bret, Hans
title: Een Liedeken door Hans Bredt gemaect ende ghesonden aen den broederen, dwelc gecorrigeert ende gestelt is op de wijse [...]
first line: Thantwerpen daer ic lach op den steene / Sijnde seer nauwe besloten all songs with this text 
text norm: Te Antwerpen daar ik lag op de steen Zijnde zeer nauw (1 song)
no. of stanzas: 41
music: without musical notation
genre: schriftuurlijk lied / vermaanlied (geestelijk)
keyword: Antwerpen / vanuit gevangenis
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
verjubileert ghi venus jongersVerjubileer u gij Venus' jongens (138 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .
4a 4B 4a 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Bijbelse marginalia. Voorlaatste strofe =oorlofstrofe. Boven het lied: "Hier naer volghen twee liedekens, waervan deerste Hans Bret gemaect heeft in sijne gevanckenisse [...]."
record ID: 26172

source:

siglum:Bret CS1582 (1582)
title:Christelijcke Seyntbrieuen gheschreuen door eenen vromen Christen genaemt Hans Bret/ [...]
page: f142r (song number 2)
copy used: Gent UB: Acc 1360
available: scan of the full source (books.google.nl)