Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Marnix van St. Aldegonde, Philips van (berijmer)
title: Den xviij. Psalm. [...] 1 Voir den Oppersangmeester (een liedt) Davids des HEEREN dienaers, die tot den HEERE de woirden deses liedts sprack, ten dage als hem de HEERE verlost hadde vanden banden aller sijne vyanden, ende vande hant Sauls. 2 Ende hy sprac
first line: Ick heb dy lief, O Heer, uyt sherten gronde, / Die dit mijn sterckt end cracht bist t'allen stonde all songs with this text 
text norm: Ik heb dij lief o Heer uit des harten grond Die dit mijn (1 song)
no. of stanzas: 16
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: psalm (geestelijk)
keyword: psalm 018
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Psalm 018 Datheen muzieknoot  (98 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
5a 5a 5B 5B 5c 5c 5D 5D 
(Zie comm.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Het voorvers "Ick heb dy lief" beslaat de halve strofe. De eerste hele strofe begint met "Op hem alleen staet alle mijn vertrouwen". De 16e strofe telt slechts 6 verzen. In 4 delen. Bijbehorende bijbelpassages in de marge. De nummering is geen strofenummering, maar een verwijzing naar de bijbeltekstverzen.
record ID: 26266

source:

siglum:Marnix Ps1591 (1591)
title:Het Boeck Der Psalmen. Wt der Hebreïsscher sprake in nederduytschen dichte, op de [...]
page: fB8v (song number 18)
copy used: Den Haag KB: 4 G 11
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren