Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Marnix van St. Aldegonde, Philips van (berijmer)
titel: Den xviij. Psalm. [...] 1 Voir den Oppersangmeester (een liedt) Davids des HEEREN dienaers, die tot den HEERE de woirden deses liedts sprack, ten dage als hem de HEERE verlost hadde vanden banden aller sijne vyanden, ende vande hant Sauls. 2 Ende hy sprac
beginregel: Ick heb dy lief, O Heer, uyt sherten gronde, / Die dit mijn sterckt end cracht bist t'allen stonde alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Ik heb dij lief o Heer uit des harten grond Die dit mijn (1 lied)
aantal strofen: 16
muziek: met muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: psalm (geestelijk)
trefwoord: psalm 018
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
[geen wijsaanduiding]Psalm 018 Datheen muzieknoot  (98 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .  .  .
5a 5a 5B 5B 5c 5c 5D 5D 
(Zie comm.)
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 8
commentaar: Het voorvers "Ick heb dy lief" beslaat de halve strofe. De eerste hele strofe begint met "Op hem alleen staet alle mijn vertrouwen". De 16e strofe telt slechts 6 verzen. In 4 delen. Bijbehorende bijbelpassages in de marge. De nummering is geen strofenummering, maar een verwijzing naar de bijbeltekstverzen.
recordnummer: 26266

bron:

siglum:Marnix Ps1591 (1591)
titel:Het Boeck Der Psalmen. Wt der Hebreïsscher sprake in nederduytschen dichte, op de [...]
pagina: fB8v (liednummer 18)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 4 G 11
beschikbaar: scan van de gehele bron (gateway.proquest.com)
scan van de gehele bron (gateway.proquest.com)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren