Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Batman, J.F.?]
titel: Kort begrijp sanghwijs, vanden oorspronc des eersten moorts die Caym ende syne kinderen door den Duyvel uutvoeren, ende volghens het lijden veler Godsaliger mannen, Regenten [...] Waer van de voorste Capitael lettren mede brenghen t'Advijs syner P. excie
beginregel: Myn sterct' end' roem bestaet in Godt almachtich, / Die tLandt bewaerdt heeft voor tgheweldt zeer prachtich alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Mijn sterkte en roem bestaat in God almachtig Die het land (1 lied)
aantal strofen: 18
muziek: zonder muzieknotatie
genre: geuzenlied / schriftuurlijk lied / acrostichon (wereldlijk en geestelijk)
trefwoord: Maurits van Nassau / Willem van Oranje (dood van) / bijbelse voorbeelden / geloofsvervolging door de eeuwen heen
 
melodienamen (2):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
vande Princesse van Condé, Dames d'honneur, venez &c.Van de princesse Condé Dames d'honneur (3 liederen)
op den xviij. PsalmPsalm 018 Datheen ? (98 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .
5a 5a 5B 5B
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
commentaar: Voorafgegaan (tussen titel en incipit) door 2-strofig, in totaal 16-regelig gedicht met afwisselend Franse en Nederlandse verzen: 'Je le Maintiendrai constantement & ferme [...]'. Acrostichon: MAVRITIVS VAN NASSAW. Bijbelse marginalia. Uitleg in de marge. Auteursnaam onder liederen aan linkerkant van het blad; geldt deze ook voor de overige teksten? Voor de melodienormen, zie KortDS1596 001.
recordnummer: 26543

bron:

siglum:KortDS1596 ([1596])
titel:Kort Discours sanghswijs tusschen Bourgoignen, representerende de Landen aen de [...]
pagina: plano (liednummer 3)
gebruikt ex.: Den Haag KB: Pamflet 959
beschikbaar: scan van de gehele bron (gateway.proquest.com)