Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Staet na t' beste [naamspreuk]
title: Na de afwijckinge van Noorthollandt, hebben sy met verraedt tstedeken Bueren aengevallen ende veroenert [!], ende het Slot door den Capiteyn verraden, worde opghegheuen, Ende daer na met ghewelt, ingenomen, het stedeken Oudewater, ende Schoonhoven opghege
first line: Occh [!] my jammert also seer / Vande moort van Bueren de ste all songs with this text 
text norm: Och mij jammert alzo zeer Van de moord van Buren de stee (3 songs)
no. of stanzas: 9
music: without musical notation
full text: full text    
genre: geuzenlied / historielied (wereldlijk)
keyword: Buren / Oudewater / Schoonhoven / verraad / moed
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Mijn siel maeckt groot den HeerLofzang van Maria (286 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
3A 3A 3b 3C 3C 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Laatste strofe =oorlofstrofe.
record ID: 27762

source:

siglum:NiGeuLb1578 ([1578?])
title:Een Nieu Geuse Lieden boecxken/ Waer inne begrepen is den gantschen Handel der [...]
page: f90r (song number 63)
copy used: Parijs Bibliothèque Nationale: Rés. p. Yi 24
edition:Kuiper & Leendertz 1924-25, I, 251, naar 't Nieu Geusen Liet Boeck 1616