Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Vos, M. Arent Dirksz.
title: Een Liedeken gemaect by M. Arent Dircxz. Vos, in zijn leven Pastoor inde Lier, ende soude wel voor in desen boeck behooren ghestelt gheweest te hebben
first line: Slaet op den Trommele van dirredomdeinne, / Slaet op den Trommele van dirredomdoes all songs with this text 
text norm: Sla op de trommel van dirredomdeine Sla op de trommel van (16 songs)
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
full text: full text    
genre: geuzenlied (wereldlijk)
keyword: inquisitie / katholieken
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Bedructe hertekens, etc.Bedroefd hartje (147 songs)

stanza form:
.=+.  .=+.  .=+.  .=+.
2a 2a 2a 2B 2a 2a 2a 2B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: =Van Duyse II, 1599. Boven het lied: 'Tghene hier nae volghet en is noyt in eenighe Liedtboecken ghedruckt gheweest'. Laatste strofe =princestrofe.
record ID: 27829

source:

siglum:NiGeuLb1581 (1581)
title:Een nieu Geusen Lieden Boecxken Waerinne begrepen is, den gantschen Handel der [...]
page: f96r (song number 70)
copy used: Den Haag KB: 1714 E 20
edition:Kuiper & Leendertz 1924-25, I, 35, naar NiGeuLb1581 / Van Duyse, II, 1599
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (gateway.proquest.com)