Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Nae dat de Coninck van Spaengien sach dat hy niet en vorderde door den moort aenden Prince van Orangien (hoochloflijcker memorien) bedreven, ende dat de Coninginne van Engelant dees Landen groote assistentie dede, soo heeft hy (ghelijck hy voormaels meer
beginregel: Pharao light versoncken,, door Godes sterke macht / Int roode Meer verdroncken,, met alle sijn heyrcracht alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Farao ligt verzonken Door Gods sterke macht (4 liederen)
aantal strofen: 100
muziek: zonder muzieknotatie
full text: full text    
genre: geuzenlied / historielied (wereldlijk)
trefwoord: Armada / zeeslag / vloot
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Mijn droefheyt moet ick klaghen, Fortuyn is my geschietFortuin helaas (275 liederen & extra informatie)

strofeschema:
. +.  . +.  . +.  . +.
3a 3B 3a 3B 3C 3C 3D 3D
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
commentaar: Norm: Op een pamflet uit 1591 (SpVlote1591) met dit lied staan de noten van 'Fortuin helaas'. De titel van dit pamflet komt woord voor woord overeen met het tweede gedeelte van de titel in het geuzenliedboek ('De Spaensche Vloot' etc.).
recordnummer: 27844

bron:

siglum:NiGeuLb1592 (1592)
titel:Een nieu Geu-sen Lieden-Boecxken Waerinne begrepen is den gantschen handel der [...]
pagina: f65v (liednummer 50)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 1708 D 40
editie:Kuiper & Leendertz 1924-25, II, 1, naar NiGeuLb1592
beschikbaar: scan van de gehele bron (gateway.proquest.com)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)