Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
authors:
Nooseman, J.]
Jillis Noseman
title: Hy singt
first line: En wie wil hooren een nieu liet / Hoort toe ik sal 't u singen all songs with this text 
text norm: Wie wil horen een nieuw lied Hoor toe ik zal het u zingen A (17 songs)
no. of stanzas: 1,5
music: without musical notation
genre: toneellied / kluchtlied / historielied (wereldlijk)
keyword: Gerard van Velsen / Graaf Floris / Woerden / parodie?
content: Parodie? op de bekende historieliederen over Floris de Vijfde.
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Gerrit van Velsen (39 songs)

stanza form:
.  .  .  
4A 3b 4A 4b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Lied. Eerste toneel. Door Kees, schoenlapper. In de tekst is anderhalve strofe afgedrukt (6 regels). Melodienorm o.g.v. strofevorm, incipit en inhoud.
record ID: 28327

source:

siglum:Nooseman KO1671 (1671)
title:KLUCHT VAN Krijn Onverstant, of Vrouwen Parlement. Op den Regel, Daer is geen vrouw [...]
page: p10 (song number 2)
copy used: Den Haag KB: 448 J 74
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)