Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Gommersz, Job
title: nota,, schuyft toe, tghelut comende van binnen, synghende dat navolghende lydt [...] jesus zynghende schuijft open
first line: Compt hyer myn lyef van wesen schoone / Onder shemels throone,, noeyt uus ghelyck all songs with this text 
text norm: Kom hier mijn lief van wezen schoon Onder des hemels troon (1 song)
no. of stanzas: 4
music: without musical notation
genre: toneellied
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
verjubileert ghy venus jongen etc.Verjubileer u gij Venus' jongens (138 songs & extra informatie)

stanza form:
.  . +.  .  . +.
4a 2a 2B 4a 2a 2B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Laatste strofe =princestrofe. Midden in het spel 'Onser lyever vrouwen hemelvaert' tijdens vertoning. Lied gezongen door Jezus. De strofen van het lied worden afgewisseld door gesproken strofen van Maria.
record ID: 28498

source:

siglum:HsDHKB 132F7 (1573 of iets later)
title:Handschrift Job Gommersz
page: f35v (song number 4)
copy used: Den Haag KB: 132 F 7