Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Een oudt liedeken van Grave Floris de v. [onleesbaar] Grave van Hollant, Ende Heere gerart van Velzen een vroom sterck ridder ter wapenen, ende es gesciet anno 1298 [98 verbeterd in 96] quinto calendas Julias, id est die Firesimo septimo Junii [onleesbaar
first line: Het geschiede in eenen tyt voorleden / Verstaet myn reden, dye zyn waer all songs with this text 
text norm: Het viel in een tijd voorleden Versta mijn reden zij is (6 songs)
no. of stanzas: 40
music: without musical notation
genre: historielied (wereldlijk)
keyword: graaf Floris V / Gerard van Velsen / moord / 1296
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Gerrit van Velsen (39 songs)

stanza form:
.  .  .  .= .=
4a 4B 4a 4B 4B 
(Rijmgesl. onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 5
comment: Andere versie van het bekende lied over Gerard van Velsen, zie Van Anrooij 2000.
record ID: 28510

source:

siglum:HsJochems (midden 16e eeuw (voor 1576))
title:Handschrift Jochems
page: f1r (song number 1)
copy used: Nederland, priv├ęcollectie