Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Camphuysen, D.R. (auteur)
title: [Toeverlaet der Rechtvaerdigen onder 't Nieuwe Verbondt] III
first line: O grootheydt van Godts Lieffd'! o! vasten wijck der vromen / Die tot de Deuchdt langs 't padt van Christi wetten komen all songs with this text 
text norm: O grootheid van Gods liefde o vaste wijk der vromen Die tot de deugd langs het pad van Christus' wetten komen (1 song)
no. of stanzas: 8
music: reference to musical notation elsewhere in this source
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after Camphuysen SR1624
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Camphuysen SR1647a
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Camphuysen SR1660
genre: bespiegelend lied (geestelijk)
keyword: dood / sterfelijkheid
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Geluckigh wiens gemoedt &cGelukkig wiens gemoed (1) muzieknoot  (56 songs)
[ELDERS:] Ick vryden op een tijdt een zoet Meniste zusjeMennistenzusje (56 songs)

stanza form:
.  .  .  .
6a 6a 6B 6B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Wijsaanduiding ELDERS in Camphuysen SR1660.
record ID: 2933

source:

siglum:Camphuysen SR1624 (1624)
title:STICHTELYCKE RYMEN. Om te Lezen of te zingen
page: p64 (song number 40)
copy used: Den Haag KB: 5 A 2
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren