Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Marnix van St. Aldegonde, Philips van (berijmer)
title: Den lxij. Psalm [...] I Voir den Oppersangmeester onder tgeslachte Jeduthun. Een Psalmliet Davids
first line: Nochtans staet my in Godes wil, / Mijn siele wel gerust end stil all songs with this text 
text norm: Nochtans staat mij in Gods wil Mijn ziel wel gerust en stil (1 song)
no. of stanzas: 8
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: psalm (geestelijk)
keyword: psalm 062
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Psalm 024 Datheen muzieknoot  (316 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
4A 4A 4b 4C 4C 4b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Bijbehorende bijbelpassages in de marge. In 2 delen. De nummering is geen strofenummering, maar een verwijzing naar de bijbeltekstverzen.
record ID: 30021

source:

siglum:Marnix Ps1591 (1591)
title:Het Boeck Der Psalmen. Wt der Hebreïsscher sprake in nederduytschen dichte, op de [...]
page: fI8r (song number 62)
copy used: Den Haag KB: 4 G 11
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren