Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Dullaert, Joan
titel: Terwijl Adalle voor 't beelt van de Goddin, al biddende, leit neêrgeknielt, zingen de Priesters en Tempelliers, met wierookvaten in de handen, nevens de Rey van Bithinische Iofferen, den lofzang.
beginregel: Groote Wapenmaagt, die 't hooft / 't Geen van adders krielt en slangen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Grote wapenmaagd die het hoofd Hetgeen van adders krioelt en (1 lied)
aantal strofen: 3
muziek: zonder muzieknotatie
genre: toneellied / loflied (wereldlijk)
trefwoord: offerplechtigheid / tempel
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Belle IrisBelle Iris (262 liederen & extra informatie)

strofeschema:
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 8
commentaar: Lied. Vijfde bedrijf. Door priesters, tempeliers en een rei van juffers. Strofen cursief.
recordnummer: 31531

bron:

siglum:Dullaert SP1669 (1669)
titel:STANTVASTIGE PRINCES, OF BEDROOGE STIEFMOEDER. TREURSPEL.
pagina: p67 (liednummer 5)
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)