Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Cloeck, J. (auteur)
titel: MORGEN-GESANG, Of Eenige Zielzuchten, in den Morgenstont onder het gezang tot Godt uitgestort
beginregel: Groot-machtig Heer! en noyt volprees'ne Vader! / Fontein des goets, en aller heils sprink-ader! alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Grootmachtig Heer en nooit volprezen vader Fontein des goeds (1 lied)
aantal strofen: 11
muziek: zonder muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: morgenlied / gebedslied (geestelijk)
 
melodienamen (4):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Psalm VIIIPsalm 008 Datheen (253 liederen)
Als 't bocksvoetje speeltBoksvoetje (FOUTIEF) ? (122 liederen & extra informatie)
Engelsche FortuynEngelse fortuin (268 liederen & extra informatie)
Psalm XVIII twee versen by een gevoegtPsalm 018 Datheen (98 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .
5a 5a 5B 5B
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
recordnummer: 3239

bron:

siglum:Cloeck EV1677 (1677)
titel:EDESCHE VERLUSTINGEN, Of Geestelijcke GEZANGEN en LOF-ZANGEN
pagina: p1 (liednummer 1)
gebruikt ex.: Utrecht UB: 221 G 35:2
beschikbaar: scan van de gehele bron (82)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren