Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
first line: 'k Sal het dan den hemel-klaeghen, / En van hem den draedt af vraeghen all songs with this text 
text norm: Ik zal het dan de hemel klagen En van hem de draad af vragen (1 song)
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
genre: klaaglied (wereldlijk en geestelijk)
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]  

stanza form:
4a 4a 4B 4c 4c 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Lied? gezongen of gesproken door 'Mensch' in het derde deel. Geen strofische indeling.
record ID: 33251

source:

siglum:Grieck BM1670 (1670)
title:DEN BETOOVERDEN MENSCH. In het Jubel-jaer van het H. Sacrament van Mirakel, van het [...]
page: p30 (song number 2)
available: scan of the full source (books.google.nl)