Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Rosant, Jacob (auteur)
title: 40. Seegeningh der Gehouden
first line: Gy sult al saligh weesen, / Indien g' uw' Heer uw' Godt all songs with this text 
text norm: Gij zult al zalig wezen Indien gij uw Heer uw God (1 song)
no. of stanzas: 5
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: bijbels historielied / psalm (geestelijk)
keyword: psalm 127 / goddelijke gratie / Gods zegen / echtelijke staat / godvruchtig zaad
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
O eeuwigh Godt almaghtighHet viel een hemelse dauw (188 songs)
Mijn lippen opent Heere.Mijn lippen open Heer (19 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  . 
3a 3B 3a 3B 3C 3d 3C 3d
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Bijbelse marginalia.
record ID: 33699
project: Zuid-Nederlandse Liederenbank

source:

siglum:Rosant ETW1654 (1654)
title:De Evangelische TRIUMPH-WAGEN; By de welke de treffelijke DADEN Des Koninkx der [...]
page: p79 (song number 44)
copy used: Antwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap: RG 3002 H 11
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren