Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Rym-dicht, Ghemaeckt van de Ydelheyd des werelds, Ghetrocken uyt een kleyn boecksken, ghedruckt te Parys by Guido Marchand, in 't jaer 1499. ende by Jan Petit in 't jaer 1510 [...] Cur mundus militat sub vana gloria?
beginregel: Wat draeght de wereld haeren roem, / En komt haer pracht be-wysen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Wat draagt de wereld haar roem En komt haar pracht bewijzen (1 lied)
aantal strofen: 10
muziek: zonder muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: vermaanlied (geestelijk)
trefwoord: afkeer wereld / vanitas / vergankelijkheid
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Wyckt Cupido, wyckt Venus kindPetite royale (108 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .  .  .  .
4A 3b 3b 3A 3c 3D 3c 3D 3D
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 9
commentaar: Vertaling van 'Cur mundus militat sub vana gloria'. Onder de titel staat geschreven: Ghetrocken uyt een kleyn boecksen, ghedruckt te Parys by Guido Marchand, in 't jaer 1499. ende by Ian Petit in 't jaer 1510. Wijsaanduiding verwijst naar incipit Mommaert BrN1654 098.
recordnummer: 34087
project: Zuid-Nederlandse Liederenbank

bron:

siglum:Vleeschoudere RU1660 (1660)
titel:RYMENDE UYT-LEGGINGHE NAER DEN LETTERLYCKEN, VER-HOLEN, ENDE SEDELYCKEN SIN, Van de [...]
pagina: p254 (liednummer 38)
gebruikt ex.: Antwerpen Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap: 3004 C 14 1e ex.
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren