Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Lixbona, Joannes de (auteur)
title: Liedeken, waer in de ziele JESUM haeren Al noemt, die haer gansch voldoet ende versaedt
first line: Jesu, mijn Al, en mijnen Een, / Die ick bemin, en anders gheen: all songs with this text 
text norm: Jezus mijn al en mijn een Die ik bemin en geen (3 songs)
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Lixbona HN1644
genre: devoot lied (geestelijk)
keyword: christelijk leven
 
melody names (7):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Al hebben de Princen haren wensch &c.Al hebben de prinsen haar wens (93 songs & extra informatie)
JESUS mijn lief en niemandt el &c. A solis ortus cardine (19 songs)
Dat nu Judea haer verblijd &c.Dat dan Judea nu verblij (20 songs)
PastorelleLa pastourelle (18 songs)
Het was een Herder vroeg op-ghestaenLa pastourelle (18 songs)
JESU Corona virginumJesu corona virginum (28 songs)
Conditor alme sijderumConditor alme siderum (99 songs)

stanza form:
,  ,  ,  ,  
4A 4A 4B 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Eerste lied van een groep liederen die op woensdag gezongen moeten worden. Tweede wijs is incipit Boudewijn PGW1587 018.
record ID: 35527
project: Zuid-Nederlandse Liederenbank

source:

siglum:Lixbona HN1639 (1639)
title:Hemelsch NACHTEGAELKEN oft Gheestelycke Liedekens om DEUGHT met VREUGHT te [...]
page: p44 (song number 10)
copy used: Brussel KB: III 38074 A LP