Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Ries, Hans de]
title: Dat xxij. liedt onder de Claechliederen
first line: Comt toch seer haest Heer der Heeren / Onsen Godt heylich en reyn all songs with this text 
text norm: Kom toch zeer haast Heer der Heren Onze God heilig en rein (1 song)
no. of stanzas: 5
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied / gebedslied (geestelijk)
keyword: prediking / groei kerk / gebed om bijstand
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Van het voorgaendeTantum ergo Sacramentum (27 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
4a 4B 4a 4B 4a 4B 
(Acc. onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Bijbelse marginalia.
record ID: 3802

source:

siglum:De Ries LSV1582 (1582)
title:Lietboeck Inhoudende Schruiftuerlijcke Vermaen Liederen, Claech Liederen, Gebeden, [...]
page: f71r (song number 42)
copy used: Den Haag KB: 7 D 17
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren