Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
first line: O Jesus bant o vierich brant / Hoe vast houdi mi in u bedwanc all songs with this text 
text norm: O Jezus' band o vurige brand Och waarst du in mijn hart (11 songs)
refrain: alteenen / O heer wilt mi troost verlenen ende verleenen [v6-7]
no. of stanzas: 5
music: with musical notation
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Scheurleer 1889
genre: mystiek lied / loflied (geestelijk)
keyword: inkeer / troost
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
O Venus bant: o vierich brantO Venus' band o vurige brand muzieknoot  (64 songs & extra informatie)

stanza form:
. +. . . . . . .=+ =
2A 2A 4A 3b 4A 4A 1b 3b 2b 
(Rijm onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
. +. . . . . . .=+ =
2A 2A 4A 3b 4C 4C 1b 3b 2b 
(Rijm onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: =Van Duyse III, 2222. De melodie komt overeen met de eerste stem (superius) van HsBsKB II270-B 006. De gedeeltelijke herhaling van het laatste vers vindt plaats onder de noten van een (kort) melisme. Str4-5 hebben in het refrein 'O God' i.p.v. 'O heer'.
record ID: 3866

source:

siglum:DEPB1539 (1539)
title:Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende [...]
page: f8 (song number 10)
copy used: Haarlem SB: 176 K 9 (kat. A (f. 1-8) ontbr.)
edition:Scheurleer 1889, p30 / Van Duyse, III, 2222