Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Deught wint [naamspreuk] (auteur)
title: Een Geestelijck Liedt
first line: Waer ick verblijt, ick deed na raet, / Tot Gods lof soude ick singhen all songs with this text 
text norm: Was ik verblijd ik deed naar raad Tot Gods lof zou ik zingen (1 song)
no. of stanzas: 14
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: schepping mens / leven naar God / deugd
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
In Oostenrijck daer leyt een SlotIn Oostenrijk daar staat een huis (56 songs & extra informatie)
Een Ridder en een Meysgen jonckEen ridder en een meisje jong (109 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4A 3b 4A 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Bijbelse marginalia. Laatste strofe =princestrofe.
record ID: 38779
project: Zuid-Nederlandse Liederenbank

source:

siglum:GLB1616a (1616)
title:Een Geestelijck Liedt-Boecxken, inhoudende nieuwe Liedekens, nu anderwerf ghedruckt, [...]
page: fG3v (song number 50)
copy used: Leuven UB Theologie: P 245.393 SCHO 1618:4
available: scan of the full source (objects.library.uu.nl)
scan of the full source (bijzonderecollecties.ubn.ru.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren