Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Deught wint [naamspreuk] (auteur)
title: Een Geestlijc Voorsangh-Liedt
first line: Soo wie wel doet als hy vermach, / Sal Gods ghebodt bewaren all songs with this text 
text norm: Zo wie wel doet als hij vermag Zal Gods gebod bewaren (1 song)
no. of stanzas: 9
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: vermaanlied (geestelijk)
keyword: leven naar God / Christus bruidegom / lijden / deugd
 
melody names (4):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Dat Jaer is langher als den daghHet jaar is langer dan de dag (47 songs)
Een ridder en een meysgen jonckEen ridder en een meisje jong (109 songs)
In Oostenrijck daer leyt een slotIn Oostenrijk daar staat een huis (56 songs & extra informatie)
Van Gerrit van VelsenGerrit van Velsen (39 songs)

stanza form:
.  .  .  . 
4A 3b 4A 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Bijbelse marginalia. Laatste strofe =princestrofe.
record ID: 38791
project: Zuid-Nederlandse Liederenbank

source:

siglum:GLB1616a (1616)
title:Een Geestelijck Liedt-Boecxken, inhoudende nieuwe Liedekens, nu anderwerf ghedruckt, [...]
page: fH5v (song number 62)
copy used: Leuven UB Theologie: P 245.393 SCHO 1618:4
available: scan of the full source (objects.library.uu.nl)
scan of the full source (bijzonderecollecties.ubn.ru.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren