Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
beginregel: Ons naket eenen soeten tijt / Wij mogen al wel sijn verblijt alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Ons naakt een zoete tijd Wij mogen al wel zijn verblijd (7 liederen)
aantal strofen: 15
muziek: met muzieknotatie
link (full text):
tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar de editie Scheurleer 1889
genre: kerstlied / verhalend lied (geestelijk)
 
melodienamen (2):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Ic weet noch eenen acker breytDat is wil dij van de waarheid horen zingen muzieknoot  (55 liederen)
 De wereld hield mij in haar gewoud (REF) (17 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .  .
4A 4A 3b 4A 3b
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 5
commentaar: De wijsaanduiding verwijst naar een tekst die alleen in Duitse versie is overgeleverd (Van Duyse I, 207). De genoteerde melodie is een variant van de Duitse Jacobston (Van Duyse II, 906-915), waarop een Jacobslied werd gezongen dat in het Nederlands luidt 'Dat is wil dij van de waarheid horen zingen' (AntwLb1544 020).
De melodie is in wezen de superius van HsBsKB II270-B 001: v1-3 corresponderen (in v2 lijkt DEPB een sleutelfout te hebben gemaakt), de laatste twee verzen eveneens.
Het merkwaardige is echter dat de melodie dus tevens correspondert met de in Duitsland genoteerde Jacobstoon. Een raadsel.
recordnummer: 3954

bron:

siglum:DEPB1539 (1539)
titel:Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende [...]
pagina: f58v (liednummer 98)
gebruikt ex.: Haarlem SB: 176 K 9 (kat. A (f. 1-8) ontbr.)
editie:Scheurleer 1889, p125