Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
first line: Tis recht dat wi die maget eeren / Die ons ghebrocht heeft groot jolijt all songs with this text 
text norm: Het is recht dat wij de maagd eren Die ons gebracht heeft (1 song)
no. of stanzas: 8
music: reference to musical notation elsewhere in this source
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Scheurleer 1889
genre: Marialied (geestelijk)
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Op de selve wiseIk zie de morgenster ? (51 songs)
Had ick eenen ghetrouwen bodeEen ridder en een meisje jong (109 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4a 4B 4a 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Het strofeschema is dat van 'Een ridder en een meisje jong' en niet van 'Ik zie de morgenster': eerste melodienorm o.g.v. wijsaanduiding.'Op die selve wise' verwijst naar DEPB1539 204.
record ID: 4066

source:

siglum:DEPB1539 (1539)
title:Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende [...]
page: f115v (song number 210)
copy used: Haarlem SB: 176 K 9 (kat. A (f. 1-8) ontbr.)
edition:Scheurleer 1889, p241