Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Japix, G. (auteur)
title: Ontsleyn' Hert
first line: Bocke bea mey fâd'ne hannen / Swietste tjeafke fen uwz jeld all songs with this text 
text norm: Bokke bea mei fâld'ne hannen Swietste Tjeafke fan ús jeld (2 songs)
refrain: Ljeafke, ljeafke,, Hert in sinne-tjeafke [v5]
no. of stanzas: 4
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: liefdeslied (wereldlijk)
keyword: Bokke / Tjeafke
content: Het lied vertelt het verhaal van Bokke die volledig in de ban is van Tjeafke. Het vlees van zijn ribben verteert en toch lacht hij nog. In een gebed smeekt hij haar om zijn 'hart en zinnen' terug te geven. Zo niet, dan mag ze zijn hart (en zinnen) houden; zodat hij in haar zit, en zij om hem.
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Jacus Jacus, &c.Jacques (38 songs)

stanza form:
              +
4a 4B 4a 4B 2c 3c 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Gepetrarkiseerd geestelijk lied volgens Breuker (2003, 253).
record ID: 40718

source:

siglum:Japix FR1681 (1681)
title:Friesche Rymlerye In trye dielen forschaet: d'Erste binne Ljeafd in Bortlycke [...]
page: p29 (song number 10)
copy used: Den Haag KB: 848 A 16
available: scan of the full source (objects.library.uu.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren