Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Fruytiers, J. (berijmer)
title: Het X. Liedeken
first line: Neemt den tijdt waer mijn kint tquaet wilt schouwen / en schaemt u te segghen hier de waerheyt niet all songs with this text 
text norm: Neem de tijd waar mijn kind het kwaad wil schuwen En schaam (1 song)
no. of stanzas: 5
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
available: transcription (music)
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Sirach 4
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Tyrannich werck [vol archs ghedronghen]Tirannig werk vol args gedrongen muzieknoot  (30 songs)
Ghelyck een hertTirannig werk vol args gedrongen (30 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
4a 5B 4a 4B 4B 2B 3C 4C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Bijbelse en andere marginalia. De melodie komt overeen met Souterliedekens1540a 041.
record ID: 4398

source:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
title:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
page: p27 (song number 10)
copy used: Den Haag KB: 1704 B 12
edition:Scheurleer 1898, 27
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren