Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Fruytiers, J. (berijmer)
titel: Het LXVII. Liedeken
beginregel: Ghelijck als alle menschen op aertrijck / en Adam was gheschapen van het slijck alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Gelijk als alle mensen op aardrijk En Adam was geschapen (1 lied)
aantal strofen: 8
muziek: met muzieknotatie
zoek vergelijkbare melodieën
zoek vergelijkbare eerste frases
beschikbaar: transcriptie (melodie)
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
trefwoord: Jezus Sirach 33
 
melodienamen (2):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Den eersten PsalmPsalm 001 Datheen muzieknoot  (106 liederen)
Mijn ziel looft den HeerePsalm 001 Datheen (106 liederen)

strofeschema:
.  .     .  .  .
4A 4A 5B 5c 4c 4B
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
commentaar: Bijbelse en andere marginalia. Melodie komt overeen met Datheen Ps1566a 001.
recordnummer: 4455

bron:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
titel:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
pagina: p130 (liednummer 67)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 1704 B 12
editie:Scheurleer 1898, 130
beschikbaar: scan van de gehele bron (anet.ua.ac.be)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren