Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Tot bevestingh ende volkomen ghetuyghenis, roep ick nu mijnen tweeden vriendt, welck schijnt (na den uytdruck sijnder letteren) in den lieflijcken Mey-tijdt oock van Venus een weynich (of vry wat veel) mede ghedeelt is gheweest van de milde gaven ende bra
beginregel: Den bly-gheestighen tijdt met aenghename vreuchde, / Door's Hemels soete lust nu staet in nieuwe vreuchde alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: De blijgeestige tijd met aangename vreugde (1 lied)
aantal strofen: 11
muziek: zonder muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: liefdesklacht / meilied (wereldlijk)
trefwoord: minnebrand
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Ick moet singhen mijn quale te passerenSus sus mon luth (22 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .
6a 6a 6B 6B
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
commentaar: Laatste strofe =princestrofe.
recordnummer: 4925

bron:

siglum:Ruisenberg Flora1615 (1615)
titel:FLORA of Boogaerd der lieflijcke Bloemen ende Vruchten, WAER IN Den strijdt tusschen [...]
pagina: p12 (liednummer 3)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 10 G 10
beschikbaar: scan van de gehele bron (gateway.proquest.com)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren