Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Tot bevestingh ende volkomen ghetuyghenis, roep ick nu mijnen tweeden vriendt, welck schijnt (na den uytdruck sijnder letteren) in den lieflijcken Mey-tijdt oock van Venus een weynich (of vry wat veel) mede ghedeelt is gheweest van de milde gaven ende bra
first line: Den bly-gheestighen tijdt met aenghename vreuchde, / Door's Hemels soete lust nu staet in nieuwe vreuchde all songs with this text 
text norm: De blijgeestige tijd met aangename vreugde (1 song)
no. of stanzas: 11
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: liefdesklacht / meilied (wereldlijk)
keyword: minnebrand
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Ick moet singhen mijn quale te passerenSus sus mon luth (22 songs)

stanza form:
.  .  .  .
6a 6a 6B 6B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Laatste strofe =princestrofe.
record ID: 4925

source:

siglum:Ruisenberg Flora1615 (1615)
title:FLORA of Boogaerd der lieflijcke Bloemen ende Vruchten, WAER IN Den strijdt tusschen [...]
page: p12 (song number 3)
copy used: Den Haag KB: 10 G 10
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren