Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: (...) dit volghende Liedeken (...) haer daer naer komen vereeren, 't welc sy verheucht (my soo gheheelijck in haer ghewelt bevindende) met een soete stemme aldus ghesonghen heeft
first line: Den Hemel hooch verheven / Met sijn klaerheden schoon all songs with this text 
text norm: De hemel hoog verheven (1 song)
no. of stanzas: 12
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: liefdeslied / loflied (wereldlijk)
keyword: Diana / schoonheid / natuur / lichaam / dienaar / wedermin
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Belle qui m'ave blessé, &c.La Durette (46 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
3a 3B 4B 3a 3C 3C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Laatste strofe =princestrofe.
Onder het lied "Bemint rust".
record ID: 4928

source:

siglum:Ruisenberg Flora1615 (1615)
title:FLORA of Boogaerd der lieflijcke Bloemen ende Vruchten, WAER IN Den strijdt tusschen [...]
page: p22 (song number 6)
copy used: Den Haag KB: 10 G 10
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren