Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het derde Liedt, Tot ghedachtenis van het groote verloop der Blomisten, principael in 't Jaer 1636. ende hoe snel dat het Godt heeft doen neder-vallen in 't Jaer 1637. den 6. ende 7. Februarij, ende voort een goede waerschouwinge om haer te beteren, ende
first line: Liefde tot gheldt / Heeft menigh mensch bedroghen all songs with this text 
text norm: Liefde tot geld Heeft menig mens bedrogen (3 songs)
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: vermaanlied (geestelijk)
keyword: Saron / bloem / geld / gierigheid / bloemenhandel windhandel tulp / hebzucht
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
O Schepper fierO schepper fier (89 songs)

stanza form:
. .   . . .   . ,   . .
2A 3b 3b 3C 2A 3b 3b 3C 4d 4d 2E 3E 
(Zie comm.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 12
record ID: 4969

source:

siglum:GeestBloem1637 (1637)
title:'t Gheestelijck BLOEM-HOFKEN, Beplant met veel lieflijcke Bloemkens, van verscheyden [...]
page: p9 (song number 3)
copy used: Den Haag KB: 174 H 25
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (collections.tresoar.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren