Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het twee-en-tseventighste Liedt, Een Aen-spraecke der Zielen, tot haren Bruydegom: Met eenen aenwijsende, door wat middel datse gheholpen wordt
first line: Lief uytverkoren,, mijns herten vreucht, / Uut God gheboren,, vol van gheneucht all songs with this text 
text norm: Lief uitverkoren mijns harten vreugde Uit God geboren vol (1 song)
no. of stanzas: 6
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: geestelijk lied (geestelijk)
keyword: ziel / bidden / bruidegom Christus
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Lief uytverkoren,, Lief triumphantLief uitverkoren lief triomfant (74 songs)

stanza form:
. +.  . +.  . +.  . +.  . +.  . +.
2a 2B 2a 2B 2c 2D 2c 2D 2E 2E 2E 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
record ID: 5038

source:

siglum:GeestBloem1637 (1637)
title:'t Gheestelijck BLOEM-HOFKEN, Beplant met veel lieflijcke Bloemkens, van verscheyden [...]
page: p431 (song number 72)
copy used: Den Haag KB: 174 H 25
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (collections.tresoar.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren