Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
authors:
Nicolas Vallet (arr.)
Camerata Trajectina: Louis Peter Grijp (luit); (overigen) spreekkoor (uitvoerende(n))
title: Gentsch vader-onze
first line: Helsche duvel, die tot Brussel sijt, / Uwen naem ende vaem sij vermaledijt, all songs with this text 
text norm: Helse duivel die tot Brussel zijt Uw naam en faam zij vermaledijd (2 songs)
recording: audio    
full text: full text    
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Vader onse in HemelrijckOnze vader in hemelrijk (215 songs)

comment: Los Geuzenlied uit 1572, genoteerd in Gentsch Museum 15 (15 apr. 1900), naar De Kempenaer, Vlaemsche Kronijk of Dagregister van 1566-1585, blz. 101.
Zie ook R.H. Bremmer, Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
record ID: 506361

source:

siglum:LP: Die tyranny verdrijven: politieke liederen [...] (1979)
title:Die tyranny verdrijven: politieke liederen uit de tachtigjarige oorlog. ES 46.426. [...]
page: 1: 6