Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
authors:
Gerbrand Adriaensz. Bredero (tekst); C. Goudimel (arr.)
Camerata Trajectina: Matthy Soethoudt (sopraan); Sjabbe van Selfhout (tenor); Saskia Coolen & Erik Beijer (viola da gamba); Louis Peter Grijp (luit) (uitvoerende(n))
title: O God die de gedachten
first line: O God die de gedachten / Der Menschen siet en leest! all songs with this text 
text norm: O God die de gedachten Der mensen ziet en leest (4 songs)
recording: audio
full text: full text    
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Uut den diepten, รด Heere!Psalm 130 Datheen (182 songs)

comment: Slechts een deel van de oorspronkelijke tekst is uitgevoerd.
Tekst uit: G.A. Bredero, Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-Boeck, Amsterdam 1622. De melodie is de in protestantse kerken gebruikelijke melodie voor psalm 130. De meerstemmig zetting is van C. Goudimel (1564).
record ID: 506426

source:

siglum:LP: Bredero Amsteldammer: liederen uit het [...] (1986)
title:Bredero Amsteldammer: liederen uit het Groot Lied-boeck van Gerbrand Adriaensz. [...]
page: 1: 5