Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Schabaelje, Jan Philipsz]
title: Het hondert en derde Liedt, Van de eenigheyd des Geests, waer in die bestaet, ende hoe dat in de selve waere ruste der Zielen te vinden is, ende dat allen arbeyd buyten die, vergheefsche quellinge is
first line: Doet neerstigheyd, / O vrienden die God minnen all songs with this text 
text norm: Doe naarstigheid O vrienden die God minnen (3 songs)
refrain: In 't eenigh Een / Is rust en anders geen [v11-12]
no. of stanzas: 7
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: geestelijk lied (geestelijk)
keyword: eenheid / rust / God is enig / ziel / geest / Schrift
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
O Schepper fier, &cO schepper fier (89 songs)

stanza form:
. .   . . .   .    . .
2A 3b 3b 3C 2A 3b 3b 3C 4d 4d 2E 3E
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 12
comment: Identificatie auteur o.g.v. Visser, Broeders 2 p280-1.
record ID: 5069

source:

siglum:GeestBloem1637 (1637)
title:'t Gheestelijck BLOEM-HOFKEN, Beplant met veel lieflijcke Bloemkens, van verscheyden [...]
page: p612 (song number 103)
copy used: Den Haag KB: 174 H 25
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (collections.tresoar.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren