Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Het hondert en seven-en-twintighste Liedt, Hoe dat den Mensch zijn eyghen wijsheydt moet af sterven, sal hy Gods wijsheydt deelachtigh worden
beginregel: Myn Vriendt draeght u ootmoedigh stille, / Soo sult ghy doen nae Godes wille alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Mijn vriend draag u ootmoedig stil Zo zult gij doen naar (2 liederen)
aantal strofen: 4
muziek: zonder muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: geestelijk lied (geestelijk)
trefwoord: God dienen / menselijke wijsheid / Gods wijsheid
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Het hooghste goedtWanneer ik slaap (114 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  . +.   =+    =+.  .
4a 4a 3B 2B 3C 3C 3C 1d 4d
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
commentaar: De wijsaanduiding is gelijk aan het incipit van GeestBloem1637 097, de strofevormen zijn hetzelfde.
recordnummer: 5093

bron:

siglum:GeestBloem1637 (1637)
titel:'t Gheestelijck BLOEM-HOFKEN, Beplant met veel lieflijcke Bloemkens, van verscheyden [...]
pagina: p746 (liednummer 127)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 174 H 25
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (search.proquest.com)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren