Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: 216. Het regte verhael vande verraderse aenslagen, aengeleyt door eenige wraeckgierige Menschen, om de Edele Prince Mauritius om't leven te brengen, hoe wonderlijck het Godt den Heer aen den dach gebracht heeft, waer over verscheydene om gerecht sijn, 162
beginregel: Comt al hier by en hoort eens aen / Watmen u sal vertellen gaen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Kom al hier bij en hoor eens aan Wat men u zal vertellen gaan (1 lied)
aantal strofen: 35
muziek: zonder muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: geuzenlied (wereldlijk)
trefwoord: Maurits van Nassau / Arminianen / 1623 / aanslagen / wraak / gevangen
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Ontwaeckt ghy Batevieren koenTe mei als alle vogels zingen (251 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  .  .  .
4A 4A 3b 4A 3b
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 5
commentaar: Naar uitgave S, in geen andere druk. Vermoedelijk van 1623.
Laatste strofe =oorlofstrofe.
recordnummer: 5300

bron:

siglum:Geuzenlb1924 (1924-1925)
titel:Het geuzenliedboek; naar de oude drukken uit de nalatenschap van Dr. E.T. Kuiper; [...]
pagina: 2p225 (liednummer 203)
gebruikt ex.: Amsterdam MI: 3978 6.1 c 16e Geuzen/Kui