Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
authors:
Stalpart van der Wiele, J.B.
Mes, G.] (componist/bewerker)
title: DE PUBLICAEN. Op den tienden Sondagh na Pinxteren
first line: Ghy bidders neemt hier een exempel,, / (Of seker laet het bidden staen) all songs with this text 
text norm: Gij bidders neem hier een exempel Of zeker laat het bidden (1 song)
no. of stanzas: 12
music: with musical notation: 4-stemmig
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Mensink 1968
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: kerkelijk jaar / Lucas 18:9-14 / farizeeër / tollenaar / kleinmoedigheid / hovaardij / waarschuwing
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Pironelle (VAR) muzieknoot  (18 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .
4a 4B 4a 4B 
(Hypothetisch)
all songs with this stanza form
(all songs)
.= .= ./ ./ .  .* .*
4a 2a 4B 4B 4a 4B 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Naam van de componist is toegekend o.g.v. het register op p397 in Mensink 1968; de melodie is die van Mes 002.
record ID: 6051

source:

siglum:Stalpart GJZ1628 (1628)
title:Gulde-Jaer Ons Heeren Jesu Christi Op alle de zonnendagen des Jaers
page: p141 (song number 96)
copy used: Nijmegen UB: 430 C 198 (fotokopie van de ex. Utrecht UB, Den Haag NMI en Utrecht CC (?)))
edition:Mensink 1968, p335
available: scan of the full source (objects.library.uu.nl)