Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Een ander
first line: Dat ick de sond' dus lang heb gedaen, / Dat mach my nu wel rouwen all songs with this text 
text norm: Dat ik de zonde dus lang heb gedaan Dat mag mij nu wel (2 songs)
no. of stanzas: 8
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after GLusthof1632
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition GLusthof1722
genre: geestelijk lied (geestelijk)
keyword: bekering / afkeer van wereld
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
In Oostenrijck daer staet een huysIn Oostenrijk daar staat een huis (56 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .
4A 3b 4C 2C 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 5
comment: Dit lied valt mede onder de titel "Van de ijdelheid des werelds en bekering tot God".
record ID: 6123

source:

siglum:GLusthof1632 (1632)
title:Een Gheestelijck Lust-hoofken, Met schoone lieffelijcke geestelijcke Ghesangen [...]
page: p121 (song number 49)
copy used: Den Haag KB: 4 G 20:2
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren