Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
authors:
Haecht, W. van (vertaler)
Speratus, Paulus] (oorspr. auteur)
title: Een Christelijck Liedt vande Wet, Evangelie, Gheloove ende de Wercken: Oock hoe wy voor GODT salich worden
first line: Het Heyl is ons aencomen siet, / Door Ghenade alleyne all songs with this text 
text norm: Het heil is ons aankomen zie Door genade alleen (1 song)
no. of stanzas: 14
music: with musical notation
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Haecht Ps1583
genre: bespiegelend lied / gebedslied (geestelijk)
keyword: wet / evangelie / geloof / werken / gezongen onze vader
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Es ist das Heil uns kommen her (1) muzieknoot  (186 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: Vertaling van Speratus' 'Es ist das Heil uns kommen her' (vgl. Wackernagel 1864-1877, III, p31). In de laatste twee strofen wordt het 'Onze Vader' gezongen. Melodie komt overeen met Zahn 4430.
record ID: 6547

source:

siglum:Haecht Ps1579 (1579)
title:De CL. Psalmen Dauids, in dichte ghestelt Door Willem van Haecht. Hier sijn by [...]
page: 2p88 (song number 196)
copy used: Brussel KB: II 17.641 A LP