Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Haeften, B. van
title: Gheestelijcken A.B.C. Inhoudende de voornaemste leeringhen, die de Christelijcke jonckheyd ter saligheydt van node zijn
first line: Aenbidt , vreest, en eert eenen Godt, / Bemindt hem, en houdt sijn ghebodt all songs with this text 
text norm: Aanbid vrees en eer een God Bemin hem en houd zijn gebod (1 song)
no. of stanzas: 6
music: with musical notation
genre: abclied (geestelijk)
keyword: Christelijke leer / deugdzaamheid / jeugd
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Almachtigh Godt u loven wyAlmachtige God u loven wij (2) muzieknoot  (5 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4A 4A 4b 4b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: De genoteerde melodie is niet van Almachtige God u loven wij (=incipit Harduyn 062).
record ID: 6581

source:

siglum:Haeften LusthCL1622 (1622)
title:Den LUST-HOF DER CHRISTELYCKE Leeringhe, beplant met gheestelycke liedekens, Tot [...]
page: p11 (song number 4)
copy used: Leiden MNL: 1203 B 12
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)