Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Haeften, B. van
titel: Gheestelijcken A.B.C. Inhoudende de voornaemste leeringhen, die de Christelijcke jonckheyd ter saligheydt van node zijn
beginregel: Aenbidt , vreest, en eert eenen Godt, / Bemindt hem, en houdt sijn ghebodt alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Aanbid vrees en eer een God Bemin hem en houd zijn gebod (1 lied)
aantal strofen: 6
muziek: met muzieknotatie
genre: abclied (geestelijk)
trefwoord: Christelijke leer / deugdzaamheid / jeugd
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Almachtigh Godt u loven wyAlmachtige God u loven wij (2) muzieknoot  (5 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .
4A 4A 4b 4b
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
commentaar: De genoteerde melodie is niet van Almachtige God u loven wij (=incipit Harduyn 062).
recordnummer: 6581

bron:

siglum:Haeften LusthCL1622 (1622)
titel:Den LUST-HOF DER CHRISTELYCKE Leeringhe, beplant met gheestelycke liedekens, Tot [...]
pagina: p11 (liednummer 4)
gebruikt ex.: Leiden MNL: 1203 B 12
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)