Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Harduyn, Justus de
title: Lof-sangh vanden Boom des Cruys, wordende aensocht tot Assche: ghetrocken uyt het Latijn van den Eerw. H.C.
first line: Wonder-baer was den Boom in 't Paradijs verheven, / Buyghende door de vrucht van 'teeuwigh-zaeligh leven all songs with this text 
text norm: Wonderbaar was de boom in het paradijs verheven Buigende (2 songs)
no. of stanzas: 6
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: loflied (geestelijk)
keyword: Jezus Christus / Aäron / Golgota / Abrahams kind / Israël / kruis / boom / paradijs
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Cecilia (VAR) muzieknoot  (152 songs)

stanza form:
.  .  .  .
6a 6a 6B 6B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Van Duyse I 644 geeft de melodie, die ook in de Geestelijke Nachtegaal voorkomt, en verwant is aan Ik zag Cecilia komen.
record ID: 6750

source:

siglum:Harduyn GL1620 (1620)
title:GODDELICKE LOF-SANGHEN
page: p126 (song number 38)
copy used: Den Haag KB: 764 E 60 (microfilm)
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren