Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
first line: Heer Jesus Kerst van Nazareene / Ghij zijt gheboren van een maget reene (Herodes hevet vernomen / Daer is een nieu Coninck comen) all songs with this text 
text norm: Jezus Christus van Nazarene Hij is geboren van een maagd (16 songs)
refrain: Heer Jesus Kerst van Nazareene / Ghij zijt gheboren van een maget reene [v1-3]
no. of stanzas: 14
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: kerstlied / verhalend lied (geestelijk)
keyword: Bethlehem / Herodes / kindermoord
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Heer Jezus Christus van Nazarene (7 songs)

stanza form:
,  .  .  .  .  ,
4a 4a 4B 4c 4c 4D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: =Van Duyse III, 2094. Koprefrein. Van Duyse onderkent geen refrein en telt dus 15 strofen.
record ID: 7101

source:

siglum:Hofken1577 (1577)
title:Het Hofken Der geestelycker liedekens. Waer in men vinden sal veel schoone leysenen [...]
page: p16 (song number 8)
copy used: Den Haag KB: 1 B 14
edition:Van Duyse, III, 2094
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren