Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Den xliiij. Loff-sangh, Daar in verhaalt wordt hoe onseHEERE [!] CHRISTUS zijne Vyanden Doodt, DUYVEL, HEL, &c. gevangen genomen hebbende, sick [!] bereydt om ten Hemel te varen, ende wat Wel-daden de Geloovigen daar door te verwachten hebben
beginregel: Wie magh dit sijn, die hier comt gaen soo moedigh / In Cleed'ren wit, besprenght met drupp'len bloedigh alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Wie mag dit zijn die hier komt gaan zo moedig In klederen wit, besprengt met druppelen bloedig (1 lied)
aantal strofen: 7
muziek: met muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: hemelvaartslied (geestelijk)
trefwoord: Sion / zwarte slaven / duivel / dood / hel / heilige geest
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Op den 8. PsaPsalm 008 Datheen muzieknoot  (253 liederen)

strofeschema:
.  .  .  .
5a 5a 5B 5B
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 4
commentaar: Eerste van een reeks hemelvaartliederen.
recordnummer: 7808

bron:

siglum:Hymni1615a (1615)
titel:Hymni ofte Loff-Sangen op de Christelijcke Feest-Dagen ende Ander-sins
pagina: f42r (liednummer 44)
gebruikt ex.: Facsimile Knuf (naar Den Haag KB: 13 K 35)
beschikbaar: scan van de gehele bron (gateway.proquest.com)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren