Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
artiest/auteur:
Gysbert Japix (tekst); Louis Peter Grijp en Saskia Coolen (arr.)
Camerata Trajectina in Friese bezetting: Siebren Kramer (bariton); Saskia Coolen (blokfluit); Erik Beijer (basgamba); Louis Peter Grijp (citer) (uitvoerende(n))
titel: Ontsleyn' Hert
beginregel: Bocke bea mey fâd'ne hannen, / Swietste Tjeafke fen uwz jeld alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Bokke bea mei fâld'ne hannen Swietste Tjeafke fan ús jeld (2 liederen)
opname: audio
full text: full text    
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Jacus Jacus, &c.Jacques (38 liederen)

commentaar: Tekst uit: Gijsbert Japix, Friesche Rymlerye (1668).
Melodie uit J.J. Starter, Den Friesche Lusthof (derde druk Amsterdam [1624]).
recordnummer: 90355

bron:

siglum:CD: Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix [...] (2003)
titel:Gysbert Japix: lieten = Gysbert Japix : liederen. GLO 6055
track: 1: 30