Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Lodenstein, J. van
titel: Aansprake aan Juffr. CLARA vander BURG, Huysvrou van de E: Heer JOHAN van BLEYSWYCK Oud-Burgermeester der Stad Delff. Over 't overlijden haars Susters Juffr. Catharina vander Burg
beginregel: Half-gesleten droefheyd stelpen / Met vertroosting in den mond alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Halfgesleten droefheid stelpen Met vertroosting in de mond (1 lied)
aantal strofen: 12
muziek: met muzieknotatie
zoek vergelijkbare melodieën
zoek vergelijkbare eerste frases
beschikbaar: transcriptie (melodie)
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar Lodenstein US1676
tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar de druk/editie Lodenstein US1727
tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar de editie Strengholt & Ros 2005
genre: klaaglied (geestelijk)
trefwoord: Clara van der Burg / Johan van Bleiswijk / Catharina vander Burg / overlijden zuster
 
melodienamen (2):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Petit Bordeaux (twee versen voor een genomen, en sonder herhalingen, siet boven p. 181)Petit Bordeaux (100 liederen)
Of als volgt: Waarde NigteHalfgesleten droefheid stelpen muzieknoot  (1 lied)

strofeschema:
    =  =     /  /
4a 4B 4B 4a 4B 4B
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 6
commentaar: Lied is gedateerd "26. Wijnmaant 1658".
Het is niet duidelijk waar de 2e wijsaanduiding naar verwijst.
recordnummer: 9106
scan_muzieknotatie_klein

bron:

siglum:Lodenstein US1676 (1676)
titel:UYT-SPANNINGEN, behelsende Eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten. Verdeeld [...]
pagina: p232 (liednummer 72)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: P.C. Hoofthuis
editie:Strengholt & Ros 2005, p371
beschikbaar: scan van de gehele bron (gateway.proquest.com)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren